કન્વેયર બેલ્ટ coveredંકાયેલ છે

ખોલવા યોગ્ય હેચ સાથે કન્વેયર બેલ્ટ બંધ છે.

કુલ લંબાઈ: લગભગ 16 મીટર

બેન્ડવિડ્થ: 85 સે.મી.