ભીંગડા સાથે કન્વેયર બેલ્ટ

લંબાઈ: લગભગ 4 મીટર

બેન્ડવિડ્થ: લગભગ 80 સે.મી.