લગભગ 15 મીટર લાંબી કન્વેયર બેલ્ટ

રબર સાદડી પર બેન્ડવિડ્થ: 80 સે.મી.

કુલ મકાનની પહોળાઈ: 110 સે.મી.